อ่างทอง ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2558
เวลา 09.30 น. วันนี้ ( 31 มี.ค.2559 ) ที่หอประชุมอำเภอเมือง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และพระราชบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) อัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2559

ภาพ / นายณัฐวัตร แก้วบวร 
31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง


อ่างทองได้จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ
 วันที่ 24 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) 

ภาพ / นายณัฐวัตร แก้วบวร
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทองได้ร่วมลงนามถวายพระพร "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

      วันนี้ (16 มี.ค.2559) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นำข้าราชการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

...................................................................
ภาพ / นายณัฐวัตร แก้วบวร
16 มีนาคม พ.ศ. 2559 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
กรมราชทัณฑ์เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่ 2


วั

      วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงวิริยังค์ สิรินฺธโร) รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 100 ชั่วโมง
       การฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 นี้ มีผู้ต้องขัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม- 19 เมษายน 2559 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรครูสมาธิ จิตอาสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เข้ามาบรรยายให้ความรู้ และนำปฏิบัติตลอดโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตลอดโครงการ
...................................................................

ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร
15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบรางวัลรถยนต์ แก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2559        ยินดีกับผู้โชคดี รางวัลที่ 1 หมายเลข 21840 รับรถยนต์ NISSAN ALMERA จากการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ได้แก่ นายสมพงษ์ เฉลยไตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 38/1 ม. 9 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยนางนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้มอบ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นด้วย ณ จวณผู้ว่าราชการหลังเก่า
---------------------------------------

ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง